10.01.2018

SINAV

Y     ........               P;              M  ..........       :           Ğ           K!               İ           O            P
     C         Q
                   X   ............     ?              O .......          Ö                    M     Ş             ....         X
P                        S,                       H              G
        Ş  ......                        V                     B           Ü ..............      Ğ
İ '              J :        I        B ..........          E                L  ;                C .. ,        Ü                I  :         !

Bardaktan boşanırcasına yağan seslerin altında yürürken keşfettik sessizliğin buğulu tınısını. O an, harflerin büyüsünde gizliydi. Cümlelerdeki anlamları aradık köşe başlarında ve çıkmaz sokaklarda. Paragraftaki noktalı yere getirilecek cümle herkes için farklıydı. Oysa soru basitti. Doğru cümleyi doğru yere yazmaktı zor olan. Paragraftaki anlamı kaybetmemek için uygun cevabı bulabilmek kolaydı da, hayattaki anlamı çözebilmek zordu. Hayat bir dizi sınavdan ibaretti kimilerine göre. Soruların arasında kaybolan, çığlık çığlığa uçuşan birer martı gibi kanatlarımızı çılgınca çırparak veriyorduk yaşam s(ınavını)avaşını. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olabilmek için uygundur diye sorsam?
 • Merhaba?
 • Elveda?
Birer kelimeden ibaret iki farklı cümle. Her ikisinin de barındırdığı anlam görünüşte tamamen zıt. Ama hangimiz inkar edebiliriz ki her ikisinin de yeni birer sayfaya başlangıç olamayacağını? Tek kelimelik iki ayrı dünya. Birisi yalnızlığa, diğeri sonsuzluğa açılan iki farklı kapı. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
 • Aslında her şey sonun başlangıcıdır.
 • Her son, yeni bir başlangıcın müjdecisi olabilir.
Cümlede anlamın yerli yerinde olabilmesi için öğrendiğimiz, bildiğimiz her şeyi unutmamız gerekebilir. Cümledeki anlam, cümledeki içerik, cümlede söylenen ve söylemek istediğimiz pek çok şey kalbimizdeki anlamı ya da boşlukları ifade eder. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?
 • Biliyorum.
 • Emin değilim.
 • Bilmiyorum.
Nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereye gideceğimiz konusunda bazılarımız kendinden emin, bazılarımız ise değil. Yarın hakkındaki net cevapları ise hiç birimiz bilmiyoruz. Bilmediği bir geleceğe ağıt yakmalı mı insan? Kaçımız gelecek kaygısını bugünü yaşamaya tercih ediyoruz? Sorular içinde boğulmadan yüzmeye çalışırken doğru cevaplardan uzaklaşma ihtimalimiz nedir? Peki sizce paragrafta dile getirilmek istenen duygu hangisidir?
 • Özgür düşün, hayatı hisset!
 • Kaygılardan uzak yaşayan bir kalp özgürlüğünü çoktan ilan etmiştir.
 • Kapalı kapıların ardındaki hayat daima güvenli bir limandır. Korkuların seni tok ve sıcak tutmaya yeter. Tüm olumsuzlukları başa sar, tekrar dinle. Etrafında hiç kimse kalmayana dek devam et buna. Kendine inan, başaracaksın! 
Üçüncü cümleden çıkacak sonuç hayli ilginç olabilir. Çünkü bunu okuyan herkes şöyle diyecek: "Ben bunu asla yapmıyorum." Hayır, emin ol aynen bunu yapıyorsun. Parçada anlatılmak isteneni açıklayan en genel yargı şudur: "Kendini kandırma!" Parçanın sonuna konunun akışına göre getirilmesi gereken en doğru cümle ise: "Aynada kendinle yüzleşmekten ve değişimden korkma!" Böyle konuşan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 • Sabit
 • Değişken
 • Ruh hali karışık
 • Kendisiyle ve dünyayla barışık
Düşlediğimiz kimliklere kavuşabilmek için yaptığımız ya da yapmaktan kaçındığımız her eylemin genel toplamına verdiğimiz isim "karakter". Her birimizde farklı, her birimizde belki biraz daha derin ve yalnız...En sapa yalnızlıklarda bile büyük kalabalıklar gizlidir. Ve en derin karakterler bir gün dünyayı değiştirmek isteyebilir. İnsanların sığ sularda bile yüzeyde kalabilmek için çırpındıklarını görmek beni yaralıyor. Oysa sükunet ve kararlılık derin sulardaki en deneyimli rehberlerdir. Böyle konuşan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • Panik halinde yaşamaktan hoşlanır; genellikle hayat ellerinin arasından kayıp gider.
 • Sakin bir kararlılıkla evreni duymaya ve anlamaya çalışır. Sessizliğin sihirli gücüne inanır. Ona göre cümledeki en önemli öğe boş konuşmak değil, eylemin ta kendisidir. 
Bu şıklardan ikincisinde kendinden söz eden kişi için aşağıdaki niteliklerden hangisi en uygun düşer?
 • Kibirli
 • Ukala
 • Bencil
 • Düşünmekten, öğrenmekten, hissetmekten, yaşamaktan ve anlamaktan keyif alan. Genellikle negatif kişilerce negatif olmakla yaftalanan, "yansıtma" için en elverişli kişilik.
Bu parçada yazar, kişilerin hangi özelliği üzerinde durmamıştır? İnsana özgü hangi özellikler kullanılabilir durumdadır hala? Raf ömrü geçmiş midir müzmin yalnızlıkların, mutsuzlukların? Yerli yerinde kullanılmış mıdır tüm soru işaretleri, ünlemler, virgüller, kalpleri hedef alan iğneleyici sözcükler? Hayat bize noktayı koymuş olabilir mi daha yazılacak cümlelerimiz varken? Peki sizce bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
 • Endişe
 • Korku
 • Sevgi 
 • Umut
 • Düş
Tüm bu hislerin yarattığı karmaşayla yeni bir güne başlıyorsak, her yeni gün bir hayal gibi akıp gidecek avuçlarımızın arasından. Tek cevap hakkımız olsa, sadece bir seçeneği sırtımıza alıp yolumuza devam etme şansı verilmiş olsa acaba hangisini tercih ederdik? Benim tercihim umuttan yana olurdu. Çünkü, umudun içinde barındırdığı tüm gerçekler aydınlıktır. Bunlar kaygı ve korkularımız olsa bile. Çoktan seçmeli sınavlarda (hayatlarda) doğru bildiğimiz soru için yanlış şıkkı seçme olasılığımız da yüksektir. Şıklardan birinin tuzak olmadığını kim iddia edebilir? Kimilerimiz için tercih edilebilir seçenekler varken, bazen de hiçbir şıkkın verilmediği klasik bir sınavdır yaşam. Soru sorulur, süremiz başlar ve büyük bir stresle bildiklerimizi karalamaya çalışırız ömrümüze. Belki de başkalarının direttiği seçeneklerden çok daha farklı bir yanıta sahibizdir. Belki bilinmeyen doğrular bilinenlerden çok daha farklı bir yön verebilir bizlere. Yarının neler sunabileceğini tahmin edebilir miyiz? Doğduğumuz günden beri kavgasını verdiğimiz şey bir sınav değilse ne?
Bu parçada yazar, aşağıdakilerin hangisinden özellikle yararlanmıştır?
 • Karşılaştırma
 • Benzetme
 • Somut kavramlar
 • Soyut kavramlar
 • Hiçbiri
Süreniz başladı... Bu sınavda yanlışlar doğruları götürmeyecektir!6.11.2017

978 Words and Love

It's hard to start from somewhere new. A person would want to carry on with what has been left unfinished. The warmth that one is familiar to, would seem much more appealing than an unknown new beginning. What I mean by this can be anything in your life. Though generally, stories which have been left unfinished have a share of this. The peak where passion and weakness reaches is broken. One day when discussing love, someone said "please write this" to me. As everyone's experiences of love are different, millions of definitions can be made of this subject. Is it not because of this that poems, stories, and myths about love are created by a never-ending source of creativity? The first rule is not to be afraid. Why is it that when people find something precious, instead of feeling excitement they are overcome by fear? The second is not being able to become complete. Even if you were to pass these two stages, you will struggle with the third. Forget. If you are lonely at the edge of a deep cliff, in between trying to forget and have already forgotten, then this means you have found love a long time ago and have lost it. Nature's magnificent law is heartless like this. Of course, rule two and three consist of "living". As this is a short trip within the spirit world, I do not feel there is any need to detail this further. Because within the real rules the dominant feelings consist of not being able to live. And this is exactly where love is hidden. It is those that we fit into our short lives; pushing away love into a corner after getting ourselves into an arm full of fuss but never ever being able to give up on it. That mysterious feeling... It's as scary as diving into the sea sunken in fog at twilight. Fighting in disguise... Whereas all the cards have been opened and you must have put your soul on the table a long time ago. You'll understand when your soul has been taken in control. If you want to live deeply, you must be willing to do so. What is most important is not that you take your soul back, but the ways you will find to purify it from all its pain. As it is with all topics, with this matter as well, that which is "natural" should be believed for its pureness and realness. There is no time to suffocate oneself into unnecessary detail. For the duration between the matters two and three are quite limited. Why is it that the time we reserve on shopping is more? Even the time spent on eating, sleeping, silliness, laziness and work. Why is it that when I go out, the faces that I see are so meaningless? Why is time spent on pointless conversations? What is the need for anger and insensitivity? Why can we not think more deeply? Is it because the future seems dark and frightening that we choose the easy path?  Life, marriage and relationships; I think it seems to consist of holding hands whilst window shopping, filling up the basket and having something to eat and drink. Because this is the only view I am able to see. The frenzy in consumption has become a serious distraction for the human race. Empty and meaningless staring eyes along with useless words....Are we turning into the living dead, with fake identities? Is simplicity this hard for us?  Aside from the human race, nature and everything to do with life continue in calmness and harmony. This is the love nature has for the world. Yet we are moulded by jealousy and greed, burning and tearing everything down. Within­­­ time, our memory forgets about timelessness. This is why we are not polite towards love anymore. This is why the love that once started with deep passionate feelings turns into indelicacy. Love has passed its shelf life and is a jar full of heartbreaks; only a little flavour of honey that is left in our taste buds. Where in our lives have we forgotten love? Are we able to remember? Maybe if we completely got rid of love's definition then we may encounter the simple truth. Because those who become motivated by greed and selfishness whilst clutching onto their desire are mistaken by love. Without the soul of the other emotions, it is a nothing all on its own. For instance, take a look at your closest friends. Those that you most love and admire about them, are actually traits that you would have most wanted to have yourself. Sincerity, success, confidence, joy...It's not having the same perspective in life that keeps us close. It is a reflection of those that are completed or think they are, in what we may lack. This is why you have pleasure in spending time with friends. Love is a different version of this.  No matter how much differently women and men reflect in the world, we fall in love with those that we believe may complete us. So if we go back to square one; everyone is nothing but a narcissist that is in love with themselves. What has been overlooked is that with love, the emotions that come with friendship, should be put in first place.  I think that nowadays what people cannot solve is this; hitting and falling back from walls built around imitation and lies. Until bruised and hurt. Maybe the yearning felt for pureness and realness will one day enable to knock down the walls. And those of us who are still surviving will continue on our journey. After all these sentences, I can seem to hear the whispers rising. You're right. There was no need for all these words. Actually, love is just a desire for one to burn their soul...


 • Translated by Oya Varol

7.07.2017

In Brief

Life starts with your name,
Life than comes to an end with your name…
My life in brief.
Is between these two sentences.

 • Translation by Oya Varol

25.06.2017

Questions Answers

New,
If a brand new life was proposed to you, what would you do? Where all your memories have been erased, the life that you have lived, the rights and wrongs have completely vanished. A brand new page, the thing you most wanted…
A life where you are more beautiful,
More rich,
More successfull,
More loved,
More unique,
More,
More,
More.
Does it ever end? Where would it all fit?
And this is all that we are, as we are.
The rest is all down to what you are able to achieve and consist of your talents. Having false dreams will wear you down, cause pain and make you become a stranger to yourself. You will become a prisoner of property, Money and greed.
Whereas, our only wish it to be free. Being able to walk on a brand new page without erasing the past is freedom. Life consist of the stories of the past. The meaning of life is not hidden in the now, but in the past.
It is in all the seconds that have passed us by. Now is the main thing, later on is a dream, beyond is so and so…

 • Translation by Oya Varol


30.01.2017

Kassandra’dan Günümüze Bir Yolculuk

Troya Antik Kentinin bende farklı bir hatırası ve izi vardır. Anılar canlanınca size Yunan mitolojisinden bir efsane anlatarak başlamak istedim. Kassandra’nın hikayesidir bu... Pek çoğunuzun Troy filminden anımsayacağı Troya (Truva) Kralı Priamos’la karısı Hekabe’nin kızıdır. Kassandra, Priamos’un oğulları Hektor ve Paris’ten sonra en ilgi çekici çocuğudur. Kassandra’nın trajik bir hayatı olmuştur. Geleceği görme gücüyle yıkımları önlemeye çalışan, ancak kimseyi sözlerine inandıramadığı için başına gelen belalardan daha fazla etkilenip üzülen bilicinin dramını simgeler Kassandra. Yani günümüz anlayışına göre ileriyi görebilen ancak sözünü dinletemeyen bilinçli insanın dramını. Efsaneler Kassandra’nın bu gücünü farklı yorumlarla anlatmışlardır. Bir efsaneye göre Kassandra ile ikiz kardeşi Helenos henüz bebekken, Priamos ile Hekabe tanrı Apollon şerefine, tanrının şehir dışında bulunan tapınağında bir şenlik düzenlemişler ve törenin sonunda çocuklarını tapınakta unutup gitmişler. Ertesi sabah çocuklarını almaya geldiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaşmışlar. Kassandra ile Helenos beşiklerinde uyuyorlar ama iki yılan çevrelerini sarmış; bebeklerin gözlerini, kulaklarını yalıyorlardı. Bu eylemle çocukların duyuları arınmış, insanların göremediği, duyamadığı gerçeklerin algısına açılmış oluyordu. Yani ikisi de kahin olmuştu.

Başka bir efsane ise Kassandra’nın biliciliğini şöyle açıklar. Tanrı Apollon, Kral Priamos’un güzel kızına aşık olur. (Aşk deyince akan sular durur. Eminim ki bu hikaye daha çok dikkatinizi çekti.) Neyse devam edelim. Apollon kıza; eğer aşkını ona verirse kendisine bilicilik yeteneği bahşedeceğini söyler. Kassandra bu teklifi kabul eder ama bilicilik yeteneğini aldıktan sonra Apollon’a ne kendisini ne de aşkını vermeye yanaşmaz. Tanrı Apollon bu duruma inanılmaz derecede öfkelenir. Haksız mı? Kassandra’nın ağzının içine tükürür. Böylece kıza verdiği yeteneğin etkisiz kalmasını sağlar. Kassandra yine de geleceği görebilecek, gördüklerini haykıracak ama hiç kimseyi sözlerine inandıramayacaktır. Böylece Kassandra tanrı gücüyle dolarak kehanette bulunan bir sözcü olur. Kardeşi Helenos ise daha çok kuşların uçuşuna (Sizlere anlatmayacağım ama kuşların uçuşu ile kehanetler arasındaki bağlantıya inanmamı sağlayan, asla unutamayacağım bir olay yaşamıştım… Sadece hayatınızdaki bazı işaretlere inanın ve onları anlamlandırın diye belirtiyorum.) ve bazı işaretlere bakarak geleceği haber veren bir yorumcudur. Her ikisi de talihsizdir.

Kassandra, Troya tarihinin bütün olaylarını önceden görmüş ve söylemiştir. Paris (Truva savaşlarının çıkmasına neden olan kardeş), İda Dağı’ndan dönünce (bu hikayeyi de ayrıca anlatacağım), bu delikanlının hemen öldürülmesini istemiş, sonra Yunanistan yolculuğu dönüşünde Paris Helena’yı Troya’ya getirdiğinde de bu kadının büyük bir yıkıma neden olacağını hemen geri gönderilmesi gerektiğini söylemiştir. Savaş sırasında şehrin yıkımına yakın tahta atın içeri alınmasına engel olmaya çalışmıştır. Gördüğünüz gibi mitolojik hikayelerde de, günümüz dizilerindeki gibi yılan hikayesine dönmüştür her şey. Anlattıklarım çok da enteresan gelmemiş olabilir bu yüzden. Ne de olsa ekranın renkli yüzleri , bu hikayelerden çok da farklı hayatlar sunmuyor öyle değil mi? Kassandra, krallar kralı Agamemnon’a köle olarak verilir sonunda. Kızın asıl çilesi bundan sonra başlar. Agamemnon kıza aşık olur ve onu kendisine eş olarak Mykene’deki sarayına götürür. Kassandra o zamana kadar bakiredir. Pek çok talibi çıktığı halde evlenmemiştir. Babası onu Othryoneus isminde bir genç ile evlendirecekken, bu adamın savaşta ölmesiyle Kassandra bekar kalmıştı. Kassandra’nın Agamemnon’un tutsağı olarak Yunanistan’a geliş efsanesi tragedyaya konu olmuş ve Aiskhylos en güçlü oyunlarından biri olan “Agamemnon’a” esinlenmiştir. Kassandra asıl bu dramla kendini tamamen dile getirme fırsatını bulur. Mykene sarayında Agamemnon’un da kendinin de başına gelecekleri , Klytaimestra’nın eliyle öldürüleceklerini açık açık görür, haykırır, bağırır, dövünür ama hiçbir şeyi önleyemediği gibi, bu yıkımı da ölümü de engelleyemez. Bunu anladığında, Apollon’un bağışladığı bilicilik hünerine lanetler okur.

Böylece efsaneler ve türlü anlatılar sürer gider. İnsanlar antik çağlarda anlam veremedikleri doğa olaylarını, savaşları, asilleri, kahramanları mitolojik hikayelerle tanımlamaya çalışmışlar. Bizler de günümüzde anlam veremediğimiz olayları genellikle es geçiyoruz. Bilmeden, öğrenmeden, okumadan, çabalamadan fikirler beyan ediyor; başımızı emme basma tulumba gibi sallıyor ve bizlere sunulan her şeyi sorgulamadan evetliyoruz. Oysa insan olmanın bir numaralı kuralı, düşünmek. Sorgulamak, bilmiyorsan sormak, öğrenmek, anlamaya çalışmak. Cehaletin büyük bir erdem olduğuna inanlar, inandıkları şeyin ne olduğunun farkında bile olamayanlardır. Dünya büyük bir boşlukta. Dünya giderek büyüyen bir boşluk. Dünya boş… Gerçek olan bizleriz.

Sadece bir dörtlük yazasım var bu yazının sonunda;

“Hayata karşı savunurken kendimi, susma hakkımı kullanıyorum.
Sana sustuğum her şeyi, kendimle konuşuyorum.
Susmakla kapanacaksa içimdeki boşluk,
Ben, giderek yok oluyorum…”
Efsane Kaynak: Azra Erhat – Mitoloji Sözlüğü

15.01.2017

630 Kelime ve Aşk

Yeni bir yerden başlamak zordur. Yarım kalmış olan ile yola devam etmek ister insan. Alışılmış olanın sıcak duygusu, bilinmeyen başlangıçlardan daha cazip gelir. Bununla kastettiğim, hayatınızdaki herhangi bir şey olabilir. Ama genellikle yarım kalan hikayeler bundan nasibini alır. Tutkunun ve acizliğin doruğa ulaştığı nokta, yarım kalmışlık. Bir gün, aşkın kendimizce tanımından söz ederken birisi bana “bunu lütfen yaz” demişti. Herkesin bu konuda yaşadığı deneyimler tamamen farklı  olduğu için tanımı da milyonlarca farklı şekilde yapılabilir. Bu yüzden değil midir aşk üstüne yazılan şiirlerin, öykülerin, efsanelerin bitmez tükenmez bir kaynaktan oluk oluk akması? Birinci kural korkmamak. İnsanlar değerli bir şey bulduklarında neden heyecan değil de korkuya kapılırlar? İkincisi ise tamamlanamamak. Bu iki aşamayı geçebiliyorsanız da, üçüncüde zorlanacaksınız. Unutmak. Unutmayı çok istemekle unutmak arasındaki derin uçurumun kenarında yapayalnızsan, aşkı çoktan bulmuşsun ve kaybetmişsin demektir. Doğanın muhteşem kanunu böylesine acımasız çalışır. Tabi ikinci ve üçüncü kural arasında tırnak içinde “yaşamak” var. O, ruhlar aleminde çok kısa bir gezinti olduğu için ayrıca belirtmeye gerek görmüyorum. Çünkü esas kurallar içinde baskın olan hissiyat yaşayabile-memek. İşte aşk tam da burada gizli. Kısacık hayatlarımıza sığdırabildiğimiz; kucak dolusu telaşa kapılıp bir kenara ittiğimiz ama asla vazgeçemediğimiz aşk. O gizemli duygu… Sis çökmüş bir denizin alacakaranlığına dalmak gibi ürkütücü… Kendini gizleyerek kaçak dövüştüğün…Oysa tüm kartlar açılmış ve sen ruhunu çoktan masaya koymuşsundur. Ruhun ele geçirildiğinde anlarsın. Eğer iliklerine kadar yaşamak istiyorsan, buna razı olmalısın. Önemli olan ruhunu geri almak değil, onu bu acıdan nasıl arındıracağının yollarını bulmak. Her konuda olduğu gibi bu konuda da “doğal” olanın saf ve gerçekliğine inanmalı. Gereksiz ayrıntılar içinde boğulmaya vakit yok. Zira ikinci ve üçüncü madde arasındaki  süre epey kısıtlı. Neden alışverişe ayırdığımız zaman daha fazla? Yemek yemeye, uyumaya, saçmalamaya, tembelliğe, işlerimize? Neden sokağa çıktığımda gördüğüm yüzler anlamsız? Neden bomboş konuşmalarla harcanıyor zaman? Bu öfke, bu hissizlik neden? Neden daha dipten, derinden düşünmeyiş? Gerçekler karanlık ve ürkütücü geldiği için mi kolayı seçmek? Hayat, evlilik ve ilişkiler; alışveriş merkezlerinde el ele tutuşarak çılgınlar gibi vitrinleri incelemek, sepetini doldurmak ve yiyip içmekten ibaret sanırım. Çünkü görebildiğim, gördüğümü zannettiğim tüm manzara bu. Tüketim çılgınlığının, insan genetiği üzerindeki ciddi tahribatı… Bomboş ve anlamsız bakan gözler, incir kabuğunu doldurmayacak sözler… Yaşayan ölülere mi dönüşüyoruz? Sahte kimliklere mi bürünüyoruz? Sadelik bu kadar mı zor bizim için? İnsan ırkının dışında doğaya ve hayata dair her şey sakin bir uyum içinde hayatını sürdürüyor. Doğanın dünyaya olan aşkı bu. Biz ise yakıyor, yıkıyor, hırslanıyor, kıskanıyor ve açgözlülükle yoğruluyoruz. Zaman içinde, zamansızlığı unutuyor belleklerimiz. Bu yüzden incelikli değiliz artık aşka. Bu yüzden nezaketsizliğe dönüşüyor büyük tutkularla başlayan hisler. Aşk, raf ömrü tükenmiş bir kavanoz dolusu kalp ağrısı; ağızlarımıza çalınmış bir parmak bal şimdi. Aşkı hayatımızın neresinde unuttuk? Hatırlayabiliyor muyuz? Belki de aşkın tanımını çöpe atsak yalın gerçekle karşılaşırız. Çünkü tutkunun pençesinde hırslanan, bencilleşen ve arzulayan insanın en büyük yanılgısıdır aşk. Ona nefes veren diğer duygular olmadan tek başına bir hiçtir. Örneğin en iyi dostlarınıza bir bakın. Onda gördüğünüz ve sevdiğiniz her şey, aslında kendinizde de olmasını istediğiniz özelliklerdir. Samimiyet, başarı, özgüven, coşku… Hayata bakışın ‘bir’ oluşu değildir insanları birbirine yakın tutan. Kendi eksikliklerinizi tamamladığını ya da tamamlayacağını düşündüğünüz birer yansımanızdır. Bu yüzden de birlikte vakit geçirmekten keyif alırsınız dostlarla. Aşk bunun farklı bir versiyonudur. Kadın ile erkeğin dünyaya yansıması her ne kadar zıt olsa da bizi tamamlayacağına inandığımız kişilere aşık oluruz. Yani en başa dönersek eğer; her insan aslında kendine aşık narsistten başka bir şey değildir. Gözden kaçırılan nokta, aşkta da dostluk duygusunun ilk sıraya konması gerektiğidir.  
Günümüz insanının çözemediği sorun bence şu; sahte ve yalan hayatlardan örülü bir duvara çarpmak, gerilemek, çarpmak… Kanayıncaya ve kanatıncaya kadar. Saf ve gerçek olana duyulan ‘gerçek’ özlem, belki bir gün tüm duvarları yıkmamızı sağlar. Ve biz hala hayatta kalanlar, yolumuza devam ederiz. Tüm bu cümlelerin ardından yine de fısıltıların yükseldiğini duyar gibiyim. Haklısınız. Bunca söze hiç gerek yoktu. Aslında aşk sadece bir insanın canını delicesine yakma isteğiydi…


31.07.2016

Uğruna gözyaşı döktüğüm her şeye elveda

İsmimizin harfleri arasında tutsak geçen bir hayatı yaşıyoruz. O harflerden kendimize bir yol yapıp, ardımıza bile bakmadan uzaklaşıyoruz başlangıçtan yok oluşa, sanki her şeye çok geç kalmışız gibi. Yaşamı kısaca kestirip atamazsın, olur olmaz nedenlerle uzatamazsın. Eğip bükebilirsin belki ama parçalayamazsın. Yeniden şekillendirip karşıdan bakar, beğenmezsen de küsüp ağlarsın. Kendini kaybedersen, yolunu kolay kolay bulamazsın. Çünkü insanoğlu gariptir ki, acı çekmekten ve çektirmekten gizli bir haz duyuyor. Ama kendine, ama başkalarına. Acının verdiği keyifle coştukça coşuyor, sonunda mutsuzluk dev bir kartopu gibi büyümüş oluyor. Huzurlu yaşamın sırrı, öncelikle ruhunu özgür bırakmaktan geçer. Özgürlük de, cesaretten can alır. Her şeyin başında, daha dünyaya gelirken sunuluyor bize özgürlük. İlk sınavımızdaki seçmeli sorulardan birinin yanıtıdır belki de. Onu seçmekse tercih meselesi. Biz her zaman kolay olanı seçiyoruz tabi. Çünkü iki yüzlüyüz. Bir yanımız aydınlık, diğer yanımız elbette karanlık. Karanlığın gizemi aydınlığı bastırıyor, albenisiyle içine çektikçe çekiyor, amansız bir yolculuğa çıkılıyor sonuçları baştan belli olduğu halde. Aslında mutluluk çok kolay elde edilebilir. Basit bir hayat yaşamaktan geçer yolu. Çevrene saçtığın ışık ve sevgi kadar büyür, sonunda en güzel armağanı verir sana. Yanında seninle birlikte yürüyen insanlar, yani dostlar. Aydınlık ve basit bir yolda sadece insan biriktirmiş olursun. Zaman zaman elbette boşluğa düşecek, elbette çıkmaz sokaklarda günlerce belki aylarca koşturacağız. Ama hiçbir zaman güneşin doğuşunu en muhteşem haliyle tekrar izleyemeyeceğimizden bahsetmeyin bana. Bir hayal ürünüymüş gibi değil, kanlı canlı yaşamaktan bahsedin. Coşku dolu, telaşlı, heyecanlı... Sıfatı bol bir hayat, anlamlı. Kafa karıştıran sorulardan uzak, sadeleşmiş bir ruhun serüveni her zaman mutlu sonla biter. Bu basit ve tek yoldur. Cevapsız soruları, kafa karıştıran senaryoları, gereksiz fazlalıkları bir kenara bırakın. Zira dünya bu kadar ağırlığı üzerinde taşıyamayacak kadar yaşlı ve yorgun. Taşıdığımız her yük bizi kendimize köle ediyor. Oysa hiç birimiz bedenlerimize hapsolmuş birer ruhtan ibaret değiliz, bu bedenler için seçilmiş ruhlarız. Bu da insanoğlunu özel kılıyor. Yaşam, nasıl doğduğumuzdan çok nasıl öleceğimizle ilgilidir. Tam da bu yüzden, bu iki nokta arasındaki en kısa uzaklık, onları birleştiren doğru parçasının uzunluğudur. Tıpkı matematikte olduğu gibi. Doğru sonuca giden en kısa ve basit yol...
Kendinizi her konuda fazlaca mükemmel olma çabasından arındırın. En güzel yazınızla yazmayıverin her yere. Kargacık burgacık harflerle daha iyi anlaşırsınız belki. Sorunlara gereğinden fazla odaklanmamalı mı acaba? Bunu yaptığımızda sanki çözümden de uzaklaşıyoruz gibi. Bazen oluruna bırakmak en iyisidir. Görmek istemediğimiz şeyler olur ara sıra. Bakmamayı öğrenmeli mesela. Cevaplarının canımızı yakacağını bildiğimiz soruları sormamak nasıl olur peki? En saf yanımız çocukluğumuzdu. İçimizdeki çocuktan uzaklaştığımız kadar kirlendik hepimiz. Tozu dumana katarak büyümeye çalışırken bir var olup bir yok olduk. Hatırlamaya çalışın, aklınızda çocukluğunuzdan kalan neler var? Ve ara sıra dua edin tanrıya. "Ya yetinmeyi öğret bana, ya da mücadele etmeyi. İkisinin arasında kalırsam eğer boşlukta kayboluyorum" diye. Hiçbir ruh haline mensup olmayın. Zaman kaybından ve gereksiz takıntılardan başka bir şeye yaramıyor. Baktınız ki size uymuyor, değiştirin gitsin. Aşkı boş yere aramayın, inançsızlıktan değil, zamanı geldiğinde o sizi bulur zaten. Aşkın sonu selamet mi diye de sorgulamayın, siz sorularla boğuşurken o avuçlarınızdan sessizce uçar gider. Bunun yerine aşkınızın her şeyi olmayı deneyin. Havası suyu, toprağı, gökyüzü... Yani ona dokunan her şey... Ve; ansızın ölüverirseniz eğer, düşündüğünüz en son şey o olsun diye, inanılmaz sıklıkla onu geçirin aklınızdan günün her saatinde. Aşkınız, aynı zamanda en iyi dostunuz olmalı ki konuşmalarınız hiç tükenmesin. Çünkü tüm ayrılıklar, olmadığınız birisi gibi görünmeye çalıştığınızda yaşanır. En doğal halimizi, en acınası, en zayıf yanlarımızı hep iyi dostlarımız bilir. Ve bundan keyif almaz, bizi tamamlamaya çalışırlar. Aşk da bir tamamlanma hali olmalıdır. Birisine hayatınızı anlatırken iyi düşünün, çünkü bu şekilde onu hayatınıza almış olursunuz. Unutmadan; bir şehri çok sevin ki, siz ondan ayrıldığınızda sokakları sizi hatırlasın. Kendimizi bir yere ancak böyle ait hissedebiliriz.
Tutunacak dallarımız sadece içimizde filizleniyor.
Hayat, biriktirebildiğimiz güzellikler kadar, hayat bir güne sığdırabildiklerimiz kadar...Hiç bir kitapta tanımlanamaz mutluluk. Çünkü o bize ait, bize özel. Bizim yolumuzda ve seçimlerimizde...
Ben kendime çoktan söz verdim, uğruna göz yaşı döktüğüm her şeye elveda...